۹ ویژگی شخصیتی برای موفقیت در یک استارتاپ

آغاز یک حرفه‌ی جدید مستلزم ترکیبی منحصر به فرد از مهارت و شخصیت است. آیا شما ظرفیت قرار گرفتن در قالب رهبری را دارید؟

94/09/05

چه کسی می تواند رهبر بهتری باشد: یک مرد یا یک زن؟

دلایل زیادی در مورد اینکه چرا زنان کمتری دارای مقام‌های ارشد هستند، گفته شده اما دلیل اصلی این امر چیست؟ آیا زنان می توانند مدیران بهتری از مردان باشند؟

48/10/11

یوگا به بهبود شغلتان کمک میکند

همگی بارها از فوائد یوگا بر کاهش میزان استرس شنیده ایم اما آیا این ورزش می تواند به طور مستقیم بر شغل فرد هم تاثیر مثبت بگذارد؟ یوگا چگونه می تواند به بهبود وضعیت شغلی ما کمک کند ؟