شما که هستید؟

شما که هستید؟

ما غالبا تصور محدودی از خود داریم، یک فرد خودش را تنها یک همسر یا فقط یک مدیر تعریف می کند. اما اگر او خانه یا کارش را از دست دهد ، دیگرچه کسی خواهد بود ؟

شما واقعا که هستید ؟ 

وقتی این سوال را از ما می پرسند، اکثر ما ابتدا جنسیت و بعد نقش ها و وظایفمان را عنوان می کنیم. من احتمالا می گویم که یک زن، روانشناس و هنرمند هستم و سپس سراغ روابطم میروم (یک همسر، یک دوست و ...). هر چه نقش های ما بیشتر باشد، زمانی که مشکلی در یکی از نقش ها پیش می آید ما کاهش دهنده های بیشتری در مقابل استرس خواهیم داشت. اگر من از فروش یکی از نقاشی هایم دلسرد شوم، می توانم بر پذیرش یکی از مقالاتم تکیه کنم. آیا این مفهوم همیشگی هویت صحیح است ؟

بعضی از نقش های ما برایمان خیلی بزرگ جلوه می کنند (مثلا مادری یا همسری) و این می تواند محدود کننده باشد. اگر ما مجبور باشیم که مرگ فرزند یا همسر را تحمل کنیم، خیلی برایمان سخت خواهد شد که بفهمیم که هستیم!

ما جواب بسیار متفاوتی می توانیم به "شما که هستید؟" بدهیم؛ جوابی که به هیچ وجه به نقش های شخصی یا حرفه ای وابسته نیست. من چه کسی هستم؟ من فردی هستم که به مردم اهمیت می دهم، از شوخ طبعی لذت می برم و برای سخاوت و آگاهی ارزش قائل هستم. وقتی ما خودمان را اینگونه تعریف می کنیم، نسبت به اتفاقات منفی کمتر آسیب پذیر خواهیم بود، بیشتر توان رشد خواهیم داشت و بیشتر با ویژگی های شخصیتی معنادارمان تعریف خواهیم شد تا بر اساس اتیکت ها.

این تمرین تصویری که از خود دارید را بسط می دهدو می تواند چهره ای از شما را که هرگز به آن فکر نکرده اید ، به شما نشان دهد:

- برای 5 دقیقه توصیفی از خودتان بنویسید

- کافیست . این نوشته را کنار بگذارید

- سه دقیقه دیگر هم خودتان را توصیف کنید البته بدون استفاده از نوشته اولیه

- کافیست . این نوشته را هم کنار بگذارید

- تایمر را برای سه دقیقه دیگر هم تنظیم کرده و خودتان را دوباره توصیف کنید البته بدون استفاده ازدو توصیف اولیه

- حالا در نهایت شما به خودتان که در زیر همه چیزهای دیگر بود رسیدید . در این توصیف آخر،ممکن است من واقعیتان را پیدا کنید، کسی زیر همه برچسب ها وتوصیفات و دستاوردها . رسیدن به او ممکن است به شما کمک کند اهدافی متفاوت و واقعی تر در نظر بگیرید!

شما خودتان را چگونه تعریف می کنید ؟

2014-07-02 00:00:00

نظرات

  • هیچ نظری یافت نشد

نظر خود را اضافه کنید.

0