۸ ترفند برای تشخیص افراد دروغگو

به احتمال زیاد شما نیز با دروغگوهای بی‌شرم که همواره در جستجوی فردی هستند تا فریبش دهند مواجه شده‌اید. اما تشخیص دروغ آنقدرها هم که به نظر می‌رسد دشوار نیست.

95/09/23

چگونه از زبان بدن استفاده کنیم ؟

علاوه بر کلام ، ما از طریق حالات چهره و بدن خود نیز سخن می گوییم . این زبان بسیار قوی است چراکه ناخودآگاه حسی را در بیننده ایجاد می کند که ممکن است کلام شمارا تحت تاثیر قرار دهد ... پس بهتر است از آن به نفع خودمان استفاده کنیم !!!